Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

29/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: