Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử...

03/04/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: