Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính ...

08/06/2017

File đính kèm