Quyết định số 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

18/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: