Thông báo số 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông

11/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: