Thông báo số 177/TB-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

29/12/2015

File đính kèm