Kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 27/4/2022 của BCĐ 06 về hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022

28/04/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: