Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về nâng cao nhận thức; đào tạo, tập huấn, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025

20/04/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: