Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

28/03/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: