Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh và thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 04 xã, thị trấn

10/03/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: