Quyết định số 49/QĐ-STTTT ngày 09/3/2021 về việc thành lập tổ chỉ đạo và triển khai thí điểm chuyển đổi số tại một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

11/03/2021

File đính kèm