Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0

16/11/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: