Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 09/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, giai đoạn 2006-2010

22/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: