Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nướcvà phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

31/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: