Công văn số 7413/UBND-VX3 ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ Chính phủ và UBND tỉnh giao trong thực hiện phát triển Chính phủ điện tử

23/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: