Công văn số 7718/UBND-VX3 ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh sau buổi làm việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

03/10/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: