Quyết định số 132/QĐ-BCĐCQĐT ngày 28/6/2019 của Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử về việc kiện toàn danh sách Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

30/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: