Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

28/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: