Thông báo số 171/TB-UBND ngày 1/8/2019 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

07/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: