Thông báo số 42/TB-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2019

01/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: