Kế hoạch số 8776/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0, giai đoạn 2018-2020

05/11/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: