Thẩm tra Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc

12/12/2021

Ngày 9/12, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Kiều Xuân Thọ chủ trì thẩm tra.Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Kiều Xuân Thọ phát biểu tại buổi thẩm tra

Trên cơ sở đề xuất của Sở TT&TT, UBND tỉnh đã làm Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng hạ tầng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc". Mục tiêu của dự án là xây dựng, từng bước hình thành, phát triển hạ tầng số của tỉnh, trong đó, trọng tâm là ứng dụng các công nghệ tiên tiến để xây dựng Trung tâm dữ liệu số, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng theo hướng quản lý, vận hành, lưu trữ và bảo đảm tập trung...

Dự án "Xây dựng hạ tầng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc" là công trình thuộc dự án nhóm B, lĩnh vực công nghệ thông tin; địa điểm đầu tư tại Sở TT&TT, UBND các xã, phường, thị trấn với tổng mức đầu tư khoảng 385 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách đầu tư công, giai đoạn 2021- 2025.

Phương án đầu tư dự án là bổ sung nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh; xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOS; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đến cấp xã; đầu tư 2 phòng học công nghệ thông tin lưu động phục vụ đào tạo tin học với 64 máy tính xách tay, 2 máy chiếu và các thiết bị khác…

Tại buổi thẩm tra, lãnh đạo Sở TT&TT đã giải trình, làm rõ các câu hỏi của đại biểu liên quan đến mục tiêu đầu tư, giải pháp công nghệ thông tin, căn cứ xác định tổng mức đầu tư, đảm bảo chi phí vận hành và hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được sau đầu tư…

Kết luận Thẩm tra, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Kiều Xuân Thọ khẳng định, chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ 4.0, từng bước hướng đến chính quyền số, xã hội số. Trên cơ sở đó, hội nghị nhất trí với nội dung Tờ trình, tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để báo cáo Ban Kinh tế- Ngân sách trình HĐND tỉnh vào các kỳ họp tới.

Hà Trần

Các tin đã đưa ngày: