Yên Lạc: Nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy chuyển đổi số 11/05/2022

Thúc đẩy chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số, huyện Yên Lạc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt top dẫn đầu của tỉnh về chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn về chuyển đổi số 10/05/2022

Chiều 10/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở...

Sở Xây dựng: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 10/05/2022

Sáng 10/5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030...

Hỗ trợ hợp tác xã bắt nhịp chuyển đổi số để thích ứng và phát triển bền vững 05/05/2022

Bắt nhịp với chuyển đổi số, bên cạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu tận dụng mạng xã hội...

Những hạt nhân góp phần thúc đẩy số hóa nông nghiệp Vĩnh Phúc 28/04/2022

Nhiều nông dân Vĩnh Phúc đang dần thay đổi cách thức, tư duy sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số Quốc gia 27/04/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Chuyển đổi số là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.”

Người dân, doanh nghiệp dùng dịch vụ Chính phủ số được hỗ trợ bảo vệ thông tin 27/04/2022

Dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử” đã được Bộ TT&TT phê duyệt, với mục tiêu nâng cao năng lực kỹ thuật cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Điện lực Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số 27/04/2022

Xác định chuyển đổi số là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp, từ rất sớm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã xây dựng lộ trình...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: