Nỗ lực tiến gần hơn chính quyền điện tử

21/07/2020

Xác định phát triển công nghệ thông tin không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả, thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc chuyên môn hằng ngày tại các cơ quan nhà nước, mang lại nhiều thuận lợi đến cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
đã được xử lý qua phần mềm một cửa,phần mềm một cửa hành chính công,
cổng dịch vụ công trực tuyến

Cùng với đầu tư nguồn lực nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2018 - 2020. Hiện 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ kết nối Internet; 20/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn đều xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa, phần mềm một cửa hành chính công và cổng dịch vụ công trực tuyến. 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, 95% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính.

Nhờ kết nối liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đến nay, Vĩnh Phúc có 369 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và 6 dịch vụ công mức độ 4 kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đã cấp 8.500 hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ và công việc liên quan đến công vụ của cơ quan nhà nước; triển khai, xây dựng 42 Cổng thành phần đồng bộ về công nghệ và cài đặt tập trung tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh. Thực hiện việc bàn giao 864 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; cấp 24 chứng thư số cá nhân sử dụng Sim PKI cho lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành. Hiện tại, hầu hết các đơn vị, địa phương đều ứng dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc: Quản lý kế toàn, tài chính, tài sản; quản lý hộ tịch; quản lý bảo hiểm xã hội; kê khai thuế điện tử; thông quan điện tử,… Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2019 tại các sở, ban, ngành, điểm trung bình là 45,212 điểm, tăng 4,556 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Đặc biệt, giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội, các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử, hội nghị trực tuyến, dạy học trực tuyến,... đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan nhà nước trong hệ thống chính quyền, tạo sự đồng tình, hưởng ứng cao trong dư luận nhân dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử vẫn còn một số bất cập, hạn chế cần khắc phục. Đáng nói, người đứng đầu một số cơ quan nhà nước chưa quyết tâm, gương mẫu ứng dụng công nghệ thông tin, chưa thực sự là người sử dụng đầu tiên và thường xuyên các ứng dụng này. Đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước còn thiếu và hạn chế về trình độ, trong khi tỉnh chưa có chính sách thu hút người làm công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao, nhất là lĩnh vực an toàn thông tin,… Ngoài ra, do nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai đồng bộ các hạng mục phần mềm, cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông, đường truyền số liệu chuyên dùng,... lại đòi hỏi chi phí lớn nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường vận hành, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và hệ thống thông tin làm nền tảng chính quyền điện tử tỉnh; đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực quản lý, kinh tế - xã hội, chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin, đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, trao đổi thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Với những nỗ lực này, Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn chỉnh chính quyền điện tử ở cả 3 cấp và nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chính quyền điện tử./.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: