Chuyển đổi số là cơ hội cho mỗi người dân và đất nước phát triển đột phá 29/06/2021

Chuyển đổi số (CĐS) hiện nay là xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới. Việt Nam đã thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trong 1 năm qua với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể...

Sở TT&TT – cánh tay nối dài của Bộ TT&TT thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia 18/05/2021

Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia triển khai thành công, vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT ở quy mô quốc gia và của các Sở TT&TT tại các địa phương đóng vai trò quan trọng.

Bộ TT&TT yêu cầu các tỉnh, thành phố đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về dân cư 14/05/2021

Bộ TT&TT vừa đề nghị các tỉnh, thành phố Trung ương đẩy mạnh triển khai kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" 11/05/2021

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), tổ chức chuyên ngành của Liên Hợp Quốc (UN) lấy ngày 17/5 - Ngày thành lập ITU làm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới.

Tháng 8 hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số 06/05/2021

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

10 kiến nghị chuyển đổi số của Bộ TT&TT với các địa phương 19/04/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là chương trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là sự tiếp nối, cụ thể hoá NQ 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4.

Nhận thức về chuyển đổi số 16/04/2021

Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động của chính quyền, của kinh tế và của xã hội lên môi trường số.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nỗ lực chuyển đổi số 09/04/2021

Đón đầu làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin sản xuất, kinh doanh, vận hành lưới điện...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: